Pressmeddelande: Taxi kan ge mer kollektivtrafik för pengarna

Smartare upphandlingar av mindre fordon kan ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

I stora delar av landsbygden rullar stora bussar med enstaka passagerare. Även i storstadstrafik går bussarna alltför ofta nästan tomma utanför rusningstid.

– Det är inte samhällsekonomiskt vettigt. Inte heller bra om vi ska klara miljön eller målet om ett fördubblat kollektivtrafikresande, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Enligt Skubla kan många linjelagda bussturer ersättas med anropsstyrd kollektivtrafik med taxi. Anropsstyrd trafik är en resa som bara genomförs när någon resenär efterfrågar en resa och kan användas där underlaget för en ordinarie busslinje inte finns . Det innebär att turen bara går om någon vill åka med den och fordonet kan dessutom lättare anpassas till hur många resenärer som vill åka. Flera möjligheter finns att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp närmare bostaden. Nya områden kan försörjas med kollektivtrafik, fler hållplatser kan finnas och fler turer kan erbjudas. Dessutom bidrar den till att stärka taxiföretagen på landsbygden, vilket skapar arbetstillfällen och trygghet lokalt.

– Den ekonomiska uppsidan är tydlig. I en rapport gjord av Handelns Utredningsinstitut framgår att Kalmar läns anropsstyrda trafik med små fordon är upp till dubbelt så effektiv som den traditionella kollektivtrafiken med buss. Medan en buss i linjetrafik har en rörlig kostnad om 25 kr/km, kostar ett mindre anropsstyrt fordon enbart 15 kr/km och då enbart då det är i trafik, säger Claudio Skubla.

– Upphandlarna måste börja tänka och handla funktion istället för fordon. En ny syn på taxi och kollektivtrafik är den enda framkomliga vägen om vi ska kunna öka intresset för att resa med kollektivtrafiken i stad och landsbygd och därtill få mer kollektivtrafik för pengarna, säger Claudio Skubla.