UberPOP är en transporttjänst

UberPOP är en transporttjänst. Det fastslår EU-domstolens generaladvokat i förslag till dom i målet om UberPOP är en transporttjänst eller en mellanhand. Svenska Taxiförbundet ser positivt på förslaget. EU-flagga

EU-domstolens generaladvokat har kommit fram till att UberPOP faller inom kategorin transporttjänst eftersom tjänsten inte uppfyller kriterierna för att vara en informationssamhällets tjänst, en så kallad mellanhand. Däremot uppfyller UberPOP definitivt kriterierna för att vara en transporttjänst, vilket betyder att UberPOP måste omfattas av de licenser och godkännanden som krävs i respektive land.

– Vi ser positivt på generaladvokatens bedömning, som ligger i linje med vad vi hade väntat oss. En dom enligt generaladvokatens förslag skulle inte innebära några större konsekvenser för Sverige, säger Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla.