Prioritera samhällsviktig verksamhet vid vaccinering

Svenska Taxiförbundet har skickat en hemställan till Folkhälsomyndigheten gällande att personal inom taxibranschen behöver skyddas med vaccinering mot covid-19.

Taxibranschen med sin viktiga samhällsfunktion är av Regeringen och Europeiska kommissionen utpekad som en prioriterad samhällsviktig verksamhet som behöver prioriteras och ges förtur vid vaccineringen mot covid-19.

Svenska Taxiförbundet vill uppmärksamma Folkhälsomyndigheten på den viktiga nyckelkompetens som finns inom taxibranschen som säkerställer att omsorgsresor som färdtjänst och sjukresor fortsätter att fungera. Personal som arbetar i direkt kontakt med resenärer och personal på trafikledningsfunktion kan inte arbeta hemifrån eller alltid hålla rekommenderad social distans.

Läs mer
» Läs hemställan om prioritering av grupper vid vaccinering mot covid-19