Regeringens krispaket för litet och för sent

Regeringens och samarbetspartiernas åtgärd för småföretagen är inte tillräckligt för att rädda taxiföretagen. Det föreslagna omställningsstödet omfattar mars och april men kommer inte att betalas ut förrän efter den 1 juli. Då är det för sent.

Idag presenterade regeringen och samarbetspartierna ett omställningsstöd för småföretagen. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och kommer att täcka mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Åtgärden beräknas kunna träda i kraft den 1 juli 2020.

– Åtgärden kunde ha varit början till en räddning av Sveriges taxiföretag. Tyvärr är det för lite som kommer att komma på tok för sent. Pengarna behövs nu, inte efter den första juli. Då har sju av tio taxiföretag redan gått i konkurs, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Enligt Svenska Taxiförbundets enkät kommer sju av tio taxiföretag inte att överleva maj 2020. Tiotusentals jobb riskerar att försvinna och många orter kommer att drabbas dubbelt. Taxiföretag som bedriver viktig samhällsservice – färdtjänst, rullstolstaxi, sjukresor och skolskjuts – riskerar konkurs. Det leder till att många orter kommer att förlora viktig service som aldrig kommer tillbaka.

– Det är inte realistiskt att tro att det räcker med ett omställningsstöd. Taxibranschen kan inte ställa om till att enbart köra bud under de närmaste månaderna. Krisen är akut och kommer att fortsätta åtminstone fram till hösten. Det som krävs är ett omsättningsstöd som varar under en längre period än två månader och som kommer taxiföretagen till del omgående, säger Claudio Skubla.