Samlad information på sex olika språk till företagare om regeringens alla stödpaket

Korttidsarbete, omställningsstöd, slopad karensdag och tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter. Det är några av de stödpaket svenska företag kan ta del av till följd av coronaviruset. Tack vare ett privat initiativ finns nu praktiska stödguider på sex olika språk.

På hemsidan stodtillforetag.se presenteras en sammanställning av krispaketen på sex olika språk. Samtliga av krispaketen finns översatta i versioner på arabiska, persiska, engelska, polska, serbokratiska och även svenska.

Guiderna förklarar på ett enklare språk om stödåtgärderna, hur man går tillväga och i vissa fall vilka blanketter som ska användas. Allt finns kostnadsfritt att ladda ned på stodtillforetag.se.

Dokumenten är framtagna i ett privat samarbete mellan bl.a. Setterwalls Advokatbyrå och översättningsbolaget Contentor. Svenska Taxiförbundet tar inget ansvar för att informationen är korrekt, fullständig eller aktuell. För frågor om innehållet i texterna hänvisar Förbundet till aktuell myndighet som ansvarar för respektive stödåtgärd.

Ladda ned guide om stödpaket på sex olika språk: