SCB vill avveckla indexuppdragen för Taxi med flera

Myndigheten Statistiska Centralbyrån, SCB fattade den 8 oktober 2022 ett inriktningsbeslut om att avveckla indexuppdragen för en rad branscher där Taxi ingår.

SCB bedömer att uppdragen för dessa branschindex inte ryms inom myndighetens prioriterade verksamhet. Man anser heller inte att indexuppdragen kräver SCB:s unika datatillgång eller kompetens för genomförande. Beslutet är ett led i att SCB nu tvingas genomföra kraftiga nedskärningar.
I slutet av 2022 kommer SCB att fatta beslut om avveckling. SCB kommer dock att tillhandahålla indexuppdragen under hela 2023 för att ge användarna tid att hitta alternativ.

Pierre Cederberg, medlemsansvarig Svenska Taxiförbundet:
– Taxiindex har en stor betydelse för vårt samhälle när det gäller upphandling av samhällsbetalda resor; sjukresor, färdtjänst och skolskjutsar. Med andra ord spelar taxiindex en långt mer viktig roll än vad vi anser att SCB har tagit med i sin bedömning.

– Många branscher är drabbade, däribland Byggföretagen, som tagit initiativ till att gemensamt med oss andra, närmare 30 aktörer, uppvakta generaldirektören för SCB. Det handlar om att vi i första hand vill få SCB att förstå att de behöver tänka om och få kunskap om vilka konsekvenser det här kan få.

– Värdet för näringslivet kan inte nog överskattas och det spelar stor roll att det finns en helt opartisk aktör; SCB, som är producent av dessa index. Bränslet är den kostnadsdel som har en stor påverkan på våra avtal. Snittindex för bränsle är en viktig del.

– I referensgruppen för Taxi-index* pågår ett arbete med SCB:s översyn av nuvarande Taxi-index från 2016. Vi föreslår ett närmare samarbete inom Partnersamverkan vars indexråd behöver utökas med taxikompetens.

 

*Svenska Taxiförbundets referensgrupp för taxiindex: Pierre Cederberg, medlemsansvarig Förbundet, Lennart Hamnered, ordförande i Taxi Service Bergs Kommun AB, Anders Malmqvist, Taxi Göteborg, Jörgen Nilsson, Vellinge Taxi, Johan Porsman, Taxi Stockholm.