Nya behov i kollektivtrafiken under coronakrisen

Hela taxibranschen har avstannat på grund av coronakrisen, samtidigt som taxiföretagen på grund av myndighet- och regeringsbeslut ställts inför stora kostnader. Utan ett kontantstöd försvinner företagen som sköter den samhällsviktiga särskilda kollektivtrafiken. Nu måste staten ta sitt ansvar gentemot taxiföretagen och snarast garantera ett ekonomiskt stöd.

Vice statsminister Isabella Lövin vill ge kollektivtrafiken miljardstöd för att den ska klara de fallande intäkterna under coronakrisen.

– Vi hoppas att vice statsminister Isabella Lövin inte glömt bort taxinäringen och den särskilda kollektivtrafiken i förslaget. Taxiföretagen behövs för att upprätthålla den viktiga trafiken så långt det är möjligt. Utan ett ekonomiskt stöd blir det svårt, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

Regeringens myndighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har klassat taxibranschen och den livsviktiga särskilda kollektivtrafiken inom färdtjänst, rullstolstaxi, sjuktransporter och skolskjuts som samhällsviktig. Samtidigt kommer det signaler från staten att testning för Covid-19 inom transportsektorn snart kan bli aktuellt mot bakgrund av det viktiga samhällsuppdraget taxi har.

­­- Om regeringen vill att taxiföretagen ska överleva och kunna fortsätta att sköta den samhällsviktiga särskilda kollektivtrafiken även efter krisen, måste den ta sitt ansvar och garantera ett ekonomiskt stöd till taxiföretagen. Det mest akuta stödet behöver omfatta två miljarder kronor under perioden fram till månadsskiftet maj-juni, säger Claudio Skubla.