Staten måste ta ett större ansvar för taxibranschen

Taxiföretagen räknar med stora underskott till följd av Covid-19 och på många håll riskerar många företagare att få stänga ned sina företag. Svenska Taxiförbundet har idag överlämnat en hemställan om möte med finansminister Magdalena Andersson mot bakgrund av att regeringens stöd tillsammans inte är anpassade för villkoren inom taxibranschen.

– En fungerande taxibransch är inte bara ett lokalt och regionalt intresse utan bör också vara nationellt. Utan ekonomiskt stöd från staten är risken stor att kommuner och regioner snart kan komma att stå utan fungerande samhällsviktiga transporter, såsom färdtjänst rullstolstaxi, skolskjuts och sjukresor, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

I hemställan till regeringen skriver Svenska Taxiförbundet att korttidsarbete inte är anpassat efter förutsättningarna i taxibranschen. Det krävs andra typer av stöd för att taxiföretagen ska kunna överleva denna kris.

Taxiföretagens produkt produceras i samma stund som den konsumeras. Vid en minskning av arbetstiden, minskar intäkterna ännu mer. Det medför att även om staten står för en del av lönekostnaden, medför stödets utformning att det, om det används, saknas intäkter för att täcka löner och fasta kostnader.

Därtill behöver omställningsstödet utökas till fler månader, och utökas så att det bättre kompenserar lönekostnaderna hos alla de taxiföretag som drivs i enskild form.

– Taxibranschen har en stor betydelse för väldigt många människor. Det skulle få förödande konsekvenser om en fungerande taxibransch försvann. Stöden generellt borde förlängas över sommaren, säger Claudio Skubla.