Svenska Taxiförbundet kommenterar: Dröjsmål med att återkalla taxitillstånd och taxiförarlegitimation

TV 4:s nyheter ”Kalla fakta” visar på allvarliga dröjsmål när Transportstyrelsen ska återkalla taxibehörigheter p g a fällande domar i bland annat sexualbrottsmål. I programmet hänvisas till bolagen Bolt och Uber. Bolt och Uber är inte medlemmar i Svenska Taxiförbundet.

  • Det är förskräckliga fall som kommer fram i programmet, säger Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet. Det är ohållbart att det kan dröja upp till 200 dagar för Transportstyrelsen att återkalla taxiförarlegitimation och taxitillstånd. De övergrepp som ”Kalla Fakta” tar upp visar på vilka skador och trauman som kan uppstå när de administrativa systemen inte fungerar fullt ut.

Svenska Taxiförbundet är informationsförmedlare av Behörighetskontroll för yrkestrafik BKY, ett digitalt system för dagliga kontroller av förarbehörigheter och trafiktillstånd mot Transportstyrelsens vägtrafikregister.

  • BKY är snabbt och effektivt, men kräver en snabb hantering även från Transportstyrelsen, säger Lennart Kalderén. Förbundet har tidigare framställt flera förslag för att snabba upp återkallelseprocessen hos Transportstyrelsen. Som branschorganisation medverkar vi gärna i det förbättringsarbetet. Observera att redan idag kan exempelvis polis, åklagare eller Transportstyrelsen själva återkalla eller omhänderta taxiförarlegitimation direkt, om det finns sannolika skäl för fällande dom (Taxitrafiklagen, 4 kap, 8 och 9 §§).