Svenska Taxiförbundet: Legitimationen behövs!

Med anledning av texten ”Låt fler få köra taxi”, publicerad i Ledarsidans julkalender, har Bawer Coskun, vd för Svenska Taxiförbundet, replikerat. Lydia Wålsten svarar.

Replik till Svenska Dagbladets ledarsida den 13 december där Lydia Wålsten skriver att ett avskaffande av taxiförarlegitimationen skulle lösa bristen på taxiförare, få fler i arbete och göra så att bilarna används mer effektivt.

Taxiförarlegitimationen fyller dock en viktig funktion för Transportstyrelsens möjlighet att kontrollera förarens behörighet. En funktion som aktualiserats på senare tid när flera fall av våldtäktsförsök av oseriösa taxiförare uppmärksammats i media. Det handlar om att hindra taxiförare som begått brott att vara kvar i tjänst. Förbundet har uppmanat polis och åklagare att bli bättre på att omhänderta taxiförarlegitimationer redan under utredningstiden och inte vänta på att dom vunnit laga kraft.

För att passagerare ska kunna känna sig säkra och trygga i en taxi måste det finnas en fungerande kontroll av förare. Branschen kommer tillsammans med berörda myndigheter att arbeta för att de rättsliga verktyg som finns verkligen används. Att då avskaffa taxiförarlegitimationen skulle rasera den möjligheten. Svenska Taxiförbundet håller med om att taxibranschen behöver fler förare och att branschen är en viktig inkörsport till arbete för många, inte minst ur integrationssynpunkt. Närmare hälften av landets taxiförare är födda utomlands.

Det finns dock hinder som borde tas bort för att fler utlandsfödda ska kunna arbeta som taxiförare och därmed kunna försörja sig och sina familjer. Idag är kravet att man ska haft svenskt körkort i två år för att få taxiförarlegitimation. Om spärrtiden kortas eller slopas helt kan taxiföretagen anställa utrikesfödda direkt. Något sådant krav finns ej för buss- eller godstransporter och borde ej heller finnas för taxiförare.

Det borde även kunna vara möjligt att gå en taxiförarutbildning inom ramen för gymnasieskolans yrkesutbildning, något som är möjligt för buss- och lastbilschaufförer men inte för taxiförare. Taxiföretagen kan dessutom bistå både i körkortsutbildningen och i ansökan om taxiförarlegitimation. Det är vår övertygelse att utbildning och kompetens skapar möjligheter och bidrar till att seriösa företag kan starta och utvecklas.

BAWER COSKUN, vd för Svenska Taxiförbundet

 

Lydia Wålsten svarar: Svenska Taxiförbundet är, ur politisk synvinkel, väldigt intressant. Här har vi en organisation som företräder befintliga taxiföretag som föreslår avregleringar som sänker trösklarna till branschen för att bristen på förare är så stor. Regeringen bör nu snabbt maximera taxibranschens potential att få utrikesfödda i arbete. Det finns körningar, det finns potentiella chaufförer, men regelverk står i vägen för att utbud ska kunna möta efterfrågan. Integrationsmotorn står och varvar. Låt oss därför börja där jag och Taxiförbundet är överens: att ha högre krav på att köra taxi än på att köra buss och gods är huvudlöst. Kravet på att man ska ha haft svenskt körkort i två år innan man kan få taxiförarlegitimation borde slopas, precis som Taxiförbundet säger. Undantag som gör att personer från Ukraina kan börja arbeta trots att byråkratin i hemlandet inte fungerar bör införas. Till denna lista torde andra mjukare avregleringar kunna läggas, som sänkta krav på kapitaltäckning.

Men frågan är varför vi behöver en taxilegitimation över huvud taget. Licenssystem bör man alltid vara skeptisk till: de förstör marknader genom att stänga ute konkurrens och driva upp priserna. Det är därför etablerade företag är så förtjusta i upplägget. Ett begränsad inflöde av konkurrenter är bra för affärerna. Kostnaden får konsumenterna stå för.

Taxiförbundets argument för att behålla legitimationen är att Transportstyrelsen kan kontrollera hur lämplig en förare är. Men det behövs ingen myndighet för den uppgiften. Företag kan själva göra kontroller. Man kan också notera att vi inte har någon kundåkarlegitimation i Sverige, trots att taxichaufförer utsätts för så mycket hot från passagerare att namnen på taxiförarlegitimationen nu tas bort. Skälet är förstås att det skulle drabba affärerna för mycket. Men på motsvarande sätt drabbar taxiförarlegitimationen konsumenternas plånböcker.

Taxiförbundet menar att det blir svårare att styra mot en mer pålitlig taxibransch utan legitimation, för att legitimationen då inte kan dras in. Men en legitimation fungerar även omvänt: det skapas en insider-effekt, där olämpliga skyddas av sin legitimation vilket inte minst gäller när det är brist på förare. Jag menar att taxiförarlegitimationen har spelat ut sin roll och bör avskaffas. Den bästa metoden för att få den bästa servicen till den lägsta kostnaden samtidigt som oseriösa aktörer successivt sorteras bort är att öka antalet potentiella taxiförare som ständigt recenseras av sina kunder.

LYDIA WÅLSTEN, biträdande chef på Timbro