Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör: ”rimligt att staten tar hela kostnaden, men vilket stöd får företag som indirekt drabbas?”

I måndags presenterade finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan förstärkta krispaket för företagen. Företag som stängs ned av det offentliga ska också ersättas för lönekostnader.

Mycket pekar just nu åt fel håll med allt fler konstaterade smittade i covid-19. Regeringen gick nyligen ut och varnade för att en tredje smittvåg är mycket nära med nedstängning av olika verksamheter som konsekvens. Kritiken mot ersättningen vid en nedstängning har varit massiv och nu har regeringen presenterat hur stödet till detta ska se ut.

Förslaget innebär att staten ersätter företag fullt ut, även lönekostnader. Företag som däremot drabbas indirekt av en nedstängning kommer inte att kompenseras. Taxiföretag som är beroende av andra system och branscher kommer inte att ersättas vid exempelvis nedstängning av restauranger. Svenska Taxiförbundet är kritiskt till att stöden inte omfattar fler.

— Det är självklart och fullt rimligt att staten står för företagets alla kostnader och tar hela lönekostnaden vid en nedstängning. Staten måste ta ansvar för sina beslut men också för följdeffekterna. Taxibranschen som är beroende av andra branscher kommer vid en nedstängning av exempelvis restaurangbranschen inte att ersättas. Det håller inte, säger Claudio Skubla förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

— Förbundet har under hela pandemin arbetat för fler krispaket och ett riktat stöd till taxibranschen som beaktar den mycket speciella situation hela persontransportbranschen befinner sig i. Till dess att alla restriktioner lyfts bort som hindrar och begränsar människor att resa måste taxibranschen få ett särskilt riktat stöd. Det handlar om att rädda sunda företag och i grunden arbetstillfällen, säger Claudio Skubla.