”T” tas bort från den gula taxiskylten

Torsdagen den 17 februari beslutade Regeringen om en ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Denna ändring innebär att ”T” till höger om registreringsnumret på den gula taxiskylten ska tas bort.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2017, taxiskyltar som tilldelats innan detta datum gäller fortfarande. Beslutet innebär:

  • Dagens taxifordon får fortfarande ha sitt ”T” på taxiskylten.
  • Nya taxifordon från den 1 april 2017 kommer inte ha ett ”T” på sin taxiskylt.
  • Taxiföretagen behöver inte göra något åt detta utan det är Transportstyrelsen som ändrar sin tillverkning av taxiskyltar den 1 april 2017.