Taxi för upphandling av samhällsbetalda resor

Skolskjuts, färdtjänst och sjukresor, så kallad särskild kollektivtrafik är en viktig marknad för taxiföretagen. De samhällsbetalda resorna svarar för cirka hälften av taxinäringens intäkter och på vissa orter upp till 90 procent.

En central utgångspunkt för de samhällsbetalda resorna är att öka kompetensen kring upphandlingar och vad som krävs för att nå långsiktigt hållbara villkor för båda parter.

Läs mer i vår folder här: