Taxi missgynnas vid gränsöverskridande transporter

Just nu gäller skärpta inreseregler för gränsöverskridande taxitransporter från Sverige till Danmark. Taxiförare måste till skillnad från lastbilsförare kunna visa ett negativt covid-19-test. Svenska Taxiförbundet uppmanar regeringen i en hemställan att skyndsamt lösa frågan om gränsöverskridande taxitransporter.

Svenska Taxiförbundet har uppmärksammats på att Danmark kräver negativt covid-19-test av taxiförare. Detta till skillnad mot lastbilsförare från Sverige som är undantagna krav om test vid inresa i Danmark. Förbundet ser mycket allvarligt på den situation som uppstått i och med att undantaget inte gäller för taxitransporter.

— Gränsöverskridande taxitransporter är viktigt för de många orter och regioner utmed den svenska gränsen. Det skapar både arbetstillfällen och säkrar viktiga transporter. Samma regler måste gälla för taxiföraren som för lastbilsföraren, säger Claudio Skubla förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

Europeiska rådets rekommendation om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19- pandemin, artikel 19 b) finns ett viktigt undantag för ”transportarbetare”. Det kan tolkas som så att artikel 19 b) i första hand är avsedd för lastbilsföraren men Förbundet menar att det är minst lika viktigt att gränsöverskridande taxitransporter omfattas av undantaget i artikel 19 b).

Förbundet uppmanar regeringen att skyndsamt ta upp detta med den danska regeringen och med omedelbar verkan söka få gränsöverskridande taxitransporter att rymmas inom tillämpningen av artikel 19 b). Regeringen bör försöka få till liknande överenskommelse även med Finland och Norge.

Läs mer
» Hemställan om gränsöverskridande persontransporter med taxi mellan de nordiska länderna (PDF)

För mer information, kontakta:
Kenan Harbas
PR- och kommunikationsansvarig

0724 02 69 55
kenan.harbas@taxiforbundet.se