Tekniken för hastighetsbegränsning finns

Folksam har presenterat en trafikmätning bland yrkeschaufförer som visar att andelen fortkörningar utanför skolor har ökat från 64 procent 2020 till 79 procent 2021. Mätningen visar också att taxi omnämns bland fortkörarna.

  • Det här är riktigt tråkiga nyheter, säger Bawer Coskun, VD för Svenska Taxiförbundet. Vi har redan trafiksäkerhet högt på vår agenda, men detta visar att vi måste jobba än mer med frågan.
  • Att köra för fort är inte bara en viktig trafiksäkerhetsfråga för samhället, yrkestrafiken har allt att vinna på att sänka hastigheten på vägarna. Det handlar om färre olyckor, mindre miljöeffekter, färre arbetsrelaterade olyckor på person och skador på fordon med sänkta försäkringspremier som resultat.

Taxiverksamheten vilar på tre ben. Privat- och företagsresor samt samhällsbetalda resor såsom färdtjänst, sjukresor, skolskjuts och kompletteringstrafik. Även budtransporter står för en betydande del.

  • Yrkestrafiken står ju till stor del för tempot i trafiken, säger Bawer Coskun. För vår bransch, taxi, är det viktigt att vara ett föredöme. Vi vill att våra kunder ska kunna lita på att vi transporterar dem på ett tryggt och säkert sätt samtidigt som vi tar ansvar för trafiksäkerheten och trafikmiljön i stort.

Svenska Taxiförbundet har i samarbete med Transportstyrelsen, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag en kontrolltjänst; Behörighetskontroll Yrkestrafik, BKY, för att dagligen kontrollera att förarnas behörigheter och att åkeriernas trafiktillstånd är giltiga.

  • Att kontrollera behörigheter är ett steg på vägen mot ökad trafiksäkerhet säger Bawer Coskun. Nästa steg skulle kunna vara att utveckla s k geofencing – dvs att skapa virtuella staket inom områden som kräver särskild hastighetsbegränsning. En teknik som redan finns och används på el-sparkcyklar. Nu är det upp till yrkestrafikens aktörer att ta frågan vidare i samverkan med våra myndigheter. Taxiförbundet är gärna med och leder ett sådant arbete.

Pressmeddelandet i Word fil