Tillväxtverkets handläggningstider

Gällande Tillväxtverkets handläggningstider

Svenska Taxiförbundet har nåtts av signaler från våra medlemmar om Tillväxtverkets långa handläggningstider, vilka riskerar att leda till ekonomisk skada för Förbundets medlemmar vilket i förlängningen riskerar leda till nedläggning av verksamheter. Ytterst kan dessa handläggningstider riskera tillgängligheten till samhällsviktiga funktioner för enskilda individer där dessa är beroende av taxitransporter (främst sjukresor och färdtjänst).

Svenska Taxiförbundet har nåtts av rapporter om att kompletterande uppgifter på Tillväxtverkets anmaning skickats in till ett av myndighetens kontor och där legat obesvarat pga. att kontoret – enligt senare uppgifter – den perioden var obemannat. Dessutom har Svenska Taxiförbundet uppgift om en dom från förvaltningsrätten i juni 2021 där rätten i sin dom fastslog att Tillväxtverket skulle vidta åtgärder vilka ännu ej i skrivande stund har vidtagits eller besked ens getts om när så kan ske.

Svenska Taxiförbundet önskar med anledning av detta begära ett möte med Tillväxt-verkets ledning för att diskutera myndighetens handläggningsrutiner och vad som kan göras för att påskynda dessa. Förbundet har förståelse för att arbetsbelastningen kan vara hög men menar att det måste kunna gå att få besked från myndigheten om när beslut kan väntas eller åtgärder skall vidtas.

Ett möte i närtid kan självklart hållas digitalt.

« Inlagan i PDF