Tillväxtverkets nya besked: Stöd utgår inte vid korttidsarbete under semester

Tillväxtverket har tidigare meddelat att stödet för korttidsarbete ska kunna lämnas vid betald och intjänad semester. Nu har myndigheten ändrat sin uppfattning och Tillväxtverket meddelar att stödet inte längre kommer att utgå vid semester. Ett besked som skapar ytterligare osäkerhet och får negativa konsekvenser för företagen.

Tillväxtverkets nya besked går emot myndighetens tidigare information. Att stöd för korttidsarbete ska ges vid betald och intjänad semester. Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet är oroad över det nya beskedet.

– Tillväxtverket har ett ansvarsfullt uppdrag, företag och medborgare måste kunna lita på att informationen som ges på myndighetens hemsida är korrekt. Myndighetens agerande är anmärkningsvärt och sätter de företag som lagt ut semester i tron att stödet skulle betalas ut i en onödigt svår situation, säger Claudio Skubla.

Kommer Tillväxtverket att kräva tillbaka det stöd som redan har beviljats och utbetalats till bolagen?

– Mycket talar för det. Svenska Taxiförbundets anser dock att taxiföretagen inte ska bli återbetalningsskyldiga för det stöd som hunnit betalas ut. Myndigheten har tidigare fattat ett beslut att korttidsarbete ska utgå vid semester, vilket också har kommunicerats på Tillväxtverkets hemsida. Att Tillväxtverket nu har ändrat sin ursprungliga utgångspunkt borde inte belasta de företag som planlagt semesterdagar för sina anställda.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida om den nya tolkningen av regelverket för korttidsarbete.