Transportstyrelsens avgiftshöjningar

TRANSPORTSTYRELSENS BESKED OM AVGIFTSHÖJNINGAR 2022 DRÖJER

 Transportstyrelsen aviserade tidigare under hösten att de planerade att höja sina avgifter per den 1 januari 2022. Detta för att täcka deras ökade kostnader för tillsynsverksamhet, tillståndsprövning och registerhantering. Transportstyrelsen har nu meddelat att de med hänsyn till det speciella läge som transportbranschen har och till stor del fortfarande befinner sig i, nu skjuter på beslutet om förändrade avgifter från 2022. Transportstyrelsen utreder olika möjligheter med anledning av den speciella situationen och har även fört en dialog med regeringen om dessa.

Svenska Taxiförbundet välkomnar beskedet att beslutet skjutits upp, även om detta ännu inte betyder att själva avgiftshöjningen skjuts upp den med. Svenska Taxiförbundet bevakar frågan och har en dialog med Transportstyrelsen för att dels få avgiftshöjningen uppskjuten till den 1 januari 2023 men även att Transportstyrelsens ökade kostnader till större del ska täckas av ökade anslag från regeringen.

Svenska Taxiförbundet framförde tillsammans med andra aktörer att en avgiftshöjning skulle drabba en redan hårt ansträngd bransch som ännu inte återhämtat sig från covid-19 pandemin.

Transportstyrelsen tog till sig av de synpunkter som bland annat Taxiförbundet framförde. Med de diskussioner som Transportstyrelsen nu för med regeringen, hoppas Taxiförbundet resulterar i att en större del av Transportstyrelsens kostnader kommer att täckas genom ökade anslag och att de delar som skall bäras av branschen skjuts upp till den 1 januari 2023.

« Läs i PDF