Utmaningar och möjligheter – Taxikonferens i Jönköping

Den 24 oktober möts Sveriges taxiföreträdare med inbjudna företrädare för politik och myndigheter i Jönköping med branschens utmaningar och möjligheter på agendan.

Taxibranschen är en viktig del av det bredare nätverket för kollektivtrafiken och är en viktig pusselbit i den ökande trenden av delad mobilitet. Samtidigt som branschen spelar en avgörande roll för fungerande färdtjänst, sjukresor och skolskjuts, står den inför flera utmaningar som påverkar förutsättningarna att verka.

Förändringarna i branschen ställer stora krav när det gäller att rekrytera och utbilda förare, samt en fokusering på att säkerställa branschens långsiktiga lönsamhet. Samtidigt finns en problematik med oseriösa aktörer i branschen och en utbredd svarttaxiverksamhet som behöver åtgärdas.

Sverige befinner sig i en utmanande fas, där klimat, kompetensförsörjning och integration är centrala frågor som ställer stora krav på innovativa lösningar. Med rätt förutsättningar kan taxibranschen vara en del av lösningen, inte minst när det gäller integration och steget in på arbetsmarknaden.

Evenemanget äger rum på Quality Hotel Match, Brånebacken 4, Jönköping kl 10.30 – 17.

Frågor som kommer att diskuteras:

– Kan tjänsteskjuts bli en framgång? En ny rapport presenteras.
– Fossilfri taxi – kommer EU:s riktlinjer för laddinfrastruktur nås?
– Svarttaxi – ett hot mot samhället
– ”Taxilyftet” – vad krävs för att bota förarbristen och hur höjer vi kompetensen?
Externa talare är bland andra

Kadir Kasirga (S), ledamot i Riksdagens Trafikutskott

Annika Cederfeldt, Handelskammaren Jönköpings län

Björn Öster, Vattenfall, Jakob Ejeson Arbetsförmedlingen

Anna-Stina Månsson och Christina Ahlström, Skatteverket.

 

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet

mobil: 070 623 29 00, mail: lennart.kalderen@taxiforbundet.se