Ansökan för omställningsstöd är nu öppen

Omställningsstödet till företag som drabbats av minskad omsättning till följd av covid-19-pandemin är nu öppen för ansökan. Stödet går att söka från den 25 februari till och med den 30 april 2021.

Stödet liknar till stor del tidigare omställningsstöd, men det beräknas något annorlunda. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för 70–90 procent av sina icke täckta fasta kostnader. Även maxbeloppet för stödperioderna förändras.

Nya stödperioder

  • Augusti – oktober 2020, ansökan öppnar 25 februari klockan 12.00
  • November – december 2020, ansökan öppnar 25 februari klockan 12.00
  • Januari – februari 2021, ansökan öppnar 1 mars, klockan 10.00

Maxbeloppet är 97 miljoner kronor för de tre stödperioderna. Villkoren skiljer sig åt mellan perioderna och varje period söks separat.

Skatteverket har på sin hemsida tagit fram en beräkningshjälp där du kan kontrollräkna hur stort omställningsstöd ditt företag skulle ha rätt till.

Mer information finns här:
» Information från Skatteverket om omställningsstöd till följd av covid-19-pandemin
» Beräkningshjälp på Skatteverkets hemsida av omställningsstöd