Generösare krisåtgärder för företag behövs

Idag kom beskedet att regeringen förlänger stöden till företagen. Omställningsstödet förlängs med tre månader och korttidspermitteringen i upp till sju månader. Därutöver kommer omsättningsstödet att förlängas. — Med tanke på hur lite pengar som hittills har betalats ut i stöd är de höga kraven svåra att förstå, säger Claudio Skubla förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

Svenska Taxiförbundet har tagit del av beskedet att regeringen föreslår att förlänga stöden till företagen. Omställningsstödet förlängs med tre månader och korttidspermitteringen i upp till sju månader. Därutöver kommer omsättningsstödet att förlängas.

Stöden riskerar fortsatt att missa merparten av taxibranschens många tjänsteproducerande mikroföretag som befinner sig i en svår kris.

—  Kraven har varit stora på att stöden ska förlängas. Det är bra att stöden nu förlängs men de behöver också förenklas och göras mer generösa, säger Claudio Skubla förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

Omställningsstödet

Regeringens prognos i våras var att 180 000 företag skulle söka stödet, men söktrycket har redan från start varit lågt. Av 39 miljarder kronor som avsattes för stödet har endast drygt två miljarder betalats ut.

— Det har varit krångligt att söka och tiden har varit knapp. Även Skatteverket medger att ansökningsförfarandet inte har varit särskilt enkelt i det här stödet, säger Claudio Skubla.

Sänk gränsen

Stödet riktar sig till företag som tappat 50 procent eller mer i omsättning under de tre månaderna jämfört med motsvarande period under 2019. Svenska Taxiförbundet hade istället velat se en gräns på 30 procent vilket också påpekades i remissvaret till regeringen redan i våras.

— Med tanke på hur lite pengar som betalats ut i stöd är de höga kraven svåra att förstå, säger Claudio Skubla.

Omsättningsstöd till enskilda företag

I förra veckan kom även besked om ett omsättningsstöd till enskilda företag för perioden mars-juli. Till följd av den snabba utvecklingen av covid-19-pandmin meddelade regeringen under eftermiddagen att omsättningsstödet också förlängs med ytterligare tre månader, dvs augusti-oktober.

När stödet presenterades för två månader sedan pekade Svenska Taxiförbundet på behovet att snabbt få stödet på plats.

— Det är bra att man ser behovet redan nu av en förlängning, men tiden är knapp och pengarna måste ut. Nu gäller det att myndigheternas handläggning går undan så att företagen snabbt får del av stöden, säger Claudio Skubla.

Förlängd korttidspermittering

Regelverket om korttidsarbete gör det möjligt för företag att ansöka hos Tillväxtverket om ekonomiskt stöd när man tillfälligt permitterar anställda. Stödet föreslås också att förlängas med ytterligare sju månader. Svenska Taxiförbundet menar att det inte är tillräckligt för en krisande taxibransch.

— Bilden över hur bra svensk ekonomi går är splittrad. Med anledning av de lokala allmänna råden har situationen för taxibranschen gått från allvarlig till nattsvart. Branschen klarar inte mer, säger Claudio Skubla.

Kraftfulla riktade stöd till krisande branscher helt nödvändigt

Krisen inom taxibranschen är långtifrån över. Tvärtom har krisen fördjupats med de senaste veckornas skärpta rekommendationer, råd och delvisa nedstängning. Covid-19-pandemin har gjort att en av tio taxibilar försvunnit och fortsätter det så här står snart kommuner och delar av regioner utan taxitrafik. Utan ett riktat branschstöd kommer krisen att leda till att det varken på kort eller lång sikt kommer att finnas tillräckligt med aktörer som kan genomföra särskild kollektivtrafik som exempelvis färdtjänst, rullstolstaxi, sjukresor och skolskjuts. Då kommer samhället att få mycket svårt att klara av sitt grundläggande uppdrag för utsatta grupper med särskilda behov.