Hur ansöka om förlängt omställningsstöd

Ett förlängt omställningsstöd för maj respektive juni och juli har nu godkänts av EU-kommissionen och regeringen. Stödet träder ikraft den 19 oktober och precis som tidigare kommer stödet kunna beviljas företag som har haft ett visst omsättningstapp mellan två referensperioder.

Företag som tappat kraftigt i omsättning under covid-19-pandemin kan nu ansöka om förlängt omställningsstöd hos Skatteverket från och med den 19 oktober 2020. Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning under maj, juni och juli på grund av covid-19-pandemin.

För att få ta del av omställningsstödet måste ditt företag haft en omsättning på minst 250 000  kronor under det senaste räkenskapsåret och haft minst 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019. Stöd för juni och juli kommer kunna ges till företag som har tappat minst 50 procent i omsättning i juni och juli 2020 jämfört med samma månader 2019. Juni och juli beräknas som en stödperiod. Företaget ska inneha F-skattsedel och stödet betalas ut via Skatteverket. Om stödet överstiger 100 000 kronor krävs yttrande från en revisor.

Ansökan om omställningsstöd för månaderna maj, juni och juli är öppen mellan den 19 oktober och den 30 november och görs via Skatteverket.

Vilka företag kan få omställningsstöd?

För att kunna få del av om omställningsstöd ska företaget ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 40 procent under maj 2020 jämfört med maj 2019. För juni och juli ska nettoomsättningen ha minskat med minst 50 procent jämfört med samma månader 2019. Juni och juli beräknas som en stödperiod. Nedgången ska vara orsakad av spridningen av sjukdomen covid-19. Till nettoomsättning räknas intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet, med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.

» Ansök om omställningsstöd via Skatteverkets hemsida.
» Om ditt företag saknar F-skattsedel kan du ansöka om det här.

När går stödet att söka?

Ansökan om omställningsstöd för månaderna maj, juni och juli är öppen mellan den 19 oktober och den 30 november och görs via Skatteverket.

Hur ansöker företaget om förlängt omställningsstöd?

Ansökan om omställningsstöd för månaderna maj, juni och juli är öppen mellan den 19 oktober och den 30 november och görs via Skatteverket. I ansökan ska företaget redovisa sina fasta kostnader, till exempel avgiften till beställningscentralen, hyra, leasing och räntor.

Företaget ska också redovisa hur mycket nettoomsättningen har gått ned. Det beräknas genom att jämföra nettoomsättningen för maj, juni och juli i år med samma period 2019.

Om stödet överstiger 100 000 krävs ett intyg från en godkänd eller auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag som visar att uppgifterna i ansökan stämmer. Intyget ska bifogas till ansökan.

Vem på företaget ska söka omställningsstödet?

Ansökan behöver göras av en behörig företrädare för företaget.

  • Du som är enskild näringsidkare eller ensam firmatecknare för ett företag kan själv söka omställningsstöd. Du kan också välja att istället utse ett ombud för ansökan om du vill. Det kallas för ett omställningsstödsombud.
  • Behörig företrädare, till exempel vd, styrelse eller särskild firmatecknare kan ansöka om omställningsstöd. En behörig företrädare kan också utse ett omställningsstödsombud. Om firman tecknas av flera personer i förening behövs ett ombud och alla firmatecknare ska skriva under anmälan om ombud.

Ombudet behöver ha ett svenskt personnummer och en svensk e-legitimation.

» Ansökan omställningsstödsombud.

Hur och när kommer pengarna?

Skatteverkets ambition är att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan har kommit in till myndigheten. Det gäller under förutsättning att ansökan är komplett och att Skatteverket inte bedömer att det finns en risk för felaktig utbetalning. Utbetalningen sker till företagets skattekonto.

Kan jag få hjälp med att söka stödet?

Taxiförbundet har tagit hjälp av nedanstående företag som i sin tur kan hjälpa er att ansöka om omställningsstöd. Medlemsföretag kan nyttja något av dessa två företag för hjälp med att söka omställningsstödet.

Söderkonsult
Adress: Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Mobil: +46 708 31 33 00 eller +46 704 88 88 09
E-post: bekir.uzunel@skrbyra.se
Hemsida: www.skrbyra.se

Auto Redovisning
Adress: Storgatan 70, 171 52 Solna
​​​​Mobil: +46 702 67 62 38
E-post: omstallning@autoredovisning.se
Hemsida: www.autoredovisning.se

Kan mitt företaget behöva betala tillbaka pengar?

Omställningsstödet behöver inte betalas tillbaka eftersom det är ett stöd, inte ett lån eller ett uppskov. Hela eller delar av beloppet kan dock krävas tillbaka om Skatteverkets granskning skulle visa att ansökan innehåller felaktiga uppgifter och att företaget inte har rätt till stödet.

» Läs mer på Skatteverkets hemsida om omställningsstödet och sök stödet via hemsidan.