Stöd till enskilda företag

Fem i tolv kommer ett stöd till de många små företag som driver verksamhet som enskilt företag och som drabbats mycket hårt av covid-19-pandemin. — Nu gäller det att myndigheternas handläggning går undan så att företagen snabbt får del av stöden, säger Claudio Skubla förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

I grevens tid kommer regeringens stöd till enskilda näringsidkare. Nästa vecka öppnas ansökningssystemet. Oklarheter kring handläggningstider och när pengarna kommer att betalas ut ligger dock fortfarande som ett stort orosmoln hos de många små taxiföretag som kämpar för sin överlevnad.

— Ladorna är tomma, det är olyckligt att stödet har tagit så lång tid att få på plats. Under tiden har krisen fördjupats för de många små företag inom taxibranschen, säger Claudio Skubla förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

När omsättningsstödet presenterades för två månader sedan pekade Svenska Taxiförbundet på behovet att snabbt få stödet på plats.

— Tiden är knapp. Nu gäller det att myndigheternas handläggning går undan så att företagen snabbt får del av stöden, säger Claudio Skubla.

Svenska Taxiförbundet är i grunden positivt till ett stöd för alla de företag som bedriver sin verksamhet som enskild firma. Dock är stödet i sin utformning inte tillräckligt väl anpassat för att stötta de många små företag, oftast familjeägda företag i taxibranschen. Mot bakgrund av hur lång tid det tagit att sjösätta detta stöd bör regeringen vidta försiktighetsåtgärder och redan nu planera för en förlängning och utvidgning av omsättningsstödet.

Fler och fortsatt stöd till krisande branscher helt nödvändigt

Krisen inom taxibranschen är långtifrån över. Tvärtom har krisen fördjupats med de senaste veckornas skärpta rekommendationer, råd och delvisa nedstängning. Covid-19-pandemin har gjort att en av tio taxibilar försvunnit och fortsätter det så här står snart kommuner och delar av regioner utan taxitrafik. Utan ett riktat branschstöd kommer krisen att leda till att det varken på kort eller lång sikt kommer att finnas tillräckligt med aktörer som kan genomföra särskild kollektivtrafik som exempelvis färdtjänst, rullstolstaxi, sjukresor och skolskjuts. Då kommer samhället att få mycket svårt att klara av sitt grundläggande uppdrag för utsatta grupper med särskilda behov.