Klargörande behövs för nya EU-direktivet – hemvist för skatter

Svenska Taxiförbundet har i en skrivelse till regeringen lyft frågan om taxitjänster, såväl traditionella taxitjänster som tjänster med fordon som hyrs ut med förare, med säkerhet kommer att omfattas av EU:s direktiv om samarbete i fråga om beskattning, även kallat DAC7.

Direktivet syftar till att varor och tjänster som säljs eller förmedlas via ett plattformsföretag ska redovisas av det aktuella företaget till skattemyndigheterna i den medlemsstat där försäljningen äger rum, oavsett om företaget har sin hemvist i en annan medlemsstat. De nya reglerna för redovisning av intäkter börjar gälla från och med 1 januari 2023.

– Eftersom detta är EU-regler har Förbundet även uppvaktat EU-kommissionen för att lyfta vikten av att direktivet kompletteras med en tydlig vägledning om att taxitjänster ska omfattas av de nya reglerna, säger Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. I dagsläget framgår det inte tillräckligt tydligt i EU-direktivet.

Läs skrivelsen här