Nattsvart läge för taxibranschen – branschspecifika åtgärder behövs omgående

Regeringen har agerat snabbt i den extraordinära situationen med Covid-19 (Corona viruset) och tagit till sig av de förslag som bland annat Svenska Taxiförbundet tidigare framfört. Tidigare idag presenterade regeringen ytterligare åtgärder för att lindra de ekonomiskt negativa effekterna. Nu behövs branschspecifika åtgärder. I synnerhet för branscher med en stor andel små företag såsom taxi där många nu riskerar konkurs.

Taxinäringen är till följd av Covid-19 (Corona viruset) hårt ansatt i stora delar av landet. I spåren av att flyg, båt och turistnäringen stänger igen, och myndigheter som uppmanar människor att stanna hemma, sker en dramatisk minskning av efterfrågan på taxitjänster. Taxiföretag runtom i landet behöver ekonomiskt stöd för att klara sig igenom krisen.

– Det är bra att regeringen går fram med ytterligare åtgärder för att lindra den ekonomiska krisen. Utöver generella stöd inriktade på att minska företagens kostnader behövs också riktade insatser som upprätthåller efterfrågan av småföretagens tjänster där många nu riskerar konkurs, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Regeringens generella insatser går i linje med de som Svenska Taxiförbundet i flertalet skrivelser lyft fram till regeringen i förra veckan. Åtgärderna lindrar den mest akuta fasen, men stoppar inte det ekonomiska fallet en hel bransch står inför. Taxiföretagen rapporterar idag om inkomstbortfall på upp till 60 procent.

– Det handlar inte om månader eller veckor innan företag tvingas läggas ned. Vi pratar om dagar. Företag inom taxinäringen beskriver situationen som nattsvart, säger Claudio Skubla.

Branschspecifika åtgärder för att mota krisen inom taxinäringen i Sverige

  • Slopa trängselskatter och broavgifter för taxiregistrerade fordon.
  • Inför tillfälliga skattesubventioner för taxiresor
  • Slopa tillfälligt momsen på resor för framtida resebokningar och inför ett tillfälligt stopp för skattehöjningar som slår mot taxibranschen
  • Slopa tillfälligt momsen vid bud med taxi

Tidigare föreslagna åtgärder

  • Ge företag möjlighet till uppskov med inbetalningen av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt avseende de anställda
  • Slopa omgående 14-dagarsregeln vid sjukskrivning och inför att Försäkringskassan betalar sjukersättning från första dagen
  • Regeringen måste se till att reformen om korttidsarbete börjar gälla omgående.
  • Slopa Jernhusens och Swedavias terminalavgifter för lämning och hämtning av taxiresenärer vid flygplatser och tågstationer