Nytt krispaket för småföretagen räcker inte för att rädda taxi – inte på långa vägar

Svenska Taxiförbundet välkomnar regeringens krispaket riktad till små- och medelstora företag som presenterades igår under en presskonferens. Förslagen är ett positivt steg framåt, men långtifrån tillräckligt för att rädda taxibranschens småföretagare. Fler riktade, kraftfulla insatser behövs för att rädda jobben och företagen.

Regeringens krispaket för små- och medelstora företag handlar bland annat om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt statlig lånegaranti. Lättnaderna innebär också tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.

– Det är ett bra anslag, men långt ifrån tillräckligt för en taxibransch med många småföretagare som idag har hakan under vattenytan, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

I förslagen har det varit för stort fokus på lån, vilket i bästa fall resulterar i att senarelägga konkurserna i taxibranschen till i höst. Det kommer att krävas mer av stödåtgärder i form av ”riktiga pengar” för att taxiföretagen ska överleva. Utan snabba åtgärder riskeras en hel taxinäring att slås ut och att samhällsviktiga funktioner såsom färdtjänst, sjuktransporter och skolskjuts försvinner helt på många orter. Sverige står inför massuppsägningar och konkurser som få vet vilka konsekvenser det får för det svenska samhället – lokalt, regionalt eller nationellt.