Omsättningsstöd – företag/enskild firma

Nu har regeringen fattat ett beslut om ett nytt stöd till företag som bedriver sin verksamhet som enskild firma. Ansökan görs via Boverkets e-tjänst och handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet.

Omsättningsstödet gäller för företag som bedriver verksamheten som enskild firma och vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av pandemin. Stödet kan sökas för tre olika perioder, mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

  • För att stöd ska beviljas för mars och april 2020 krävs det att företaget har tappat mer än 30 procent av nettoomsättningen.
  • För att stöd ska beviljas för maj 2020 krävs det att företaget har tappat 40 procent eller mer av nettoomsättningen.
  • För att stöd ska beviljas för juni och juli 2020 krävs det att företaget tappat 50 procent eller mer för av nettoomsättningen.

Företag som bedriver sin verksamhet som enskild firma kan få ersättning med upp till 75 procent av skillnaden i nettoomsättning mellan stödperiodens referensperiod under 2019 och stödperioden. En ytterligare förutsättning för att beviljas stöd är bland annat att företaget har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år, att omsättningstappet beror på effekterna av covid-19-pandemin och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning.

Omsättningsstödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet. För närmare information om de villkor som gäller för att kunna söka omsättningsstöd, besök Länsstyrelsens webbplats, se länk i relaterad information.

Ansökan sker genom ett digitalt system som Boverket har tagit fram på deras hemsida. E-tjänsten öppnar den 10 november. Den som saknar möjlighet att nyttja e-tjänsten kan i stället ansöka i ett ansökningsformulär på papper från länsstyrelsen. Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Vilka länsstyrelser handlägger stödet?

  • Länsstyrelsen i Region Stockholms län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län.
  • Länsstyrelsen i Östergötlands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län.
  • Länsstyrelsen i Skåne län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Kronobergs, Blekinge eller Skåne län.
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Hallands eller Västra Götalands län,
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Värmlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län.
  • Länsstyrelsen i Västernorrlands län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Jämtlands eller Västernorrlands län.
  • Länsstyrelsen i Norrbottens län om den enskilda näringsidkaren vid ansökningstillfället är folkbokförd i Västerbottens eller Norrbottens län.

Vem gör vad?
Länsstyrelserna
Ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut om stöd samt uppföljning av stöd som betalats ut. Ansökan handläggs av den länsstyrelse som gäller för aktuellt län. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.

Boverket
Boverkets roll är att ta fram ansökningsformulär och e-tjänst för stödet samt betala ut beviljat stöd.

Relaterad information
» Länsstyrelsens hemsida
» Boverkets hemsida
» Pressmeddelande på regeringens hemsida: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs
» Information på regeringens hemsida till företagare med anledning av covid-19