Skärpta rekommendationer om Coronaviruset

Coronaviruset sprids just nu över världen och flera europeiska länder är drabbade. Med anledning av att Folkhälsomyndigheten höjer risken för smitta till ”mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige” skärper Svenska Taxiförbundet nu sina rekommendationer.

Det finns nu flera tecken på att det sker en samhällsspridning av coronaviruset i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen, skriver Folkhälsomyndigheten på sin hemsida. Myndigheten uppmanar nu människor med symtom, även milda, att begränsa sina sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Svenska Taxiförbundet skärper sina rekommendationer. Taxiförare ska inte köra kunder som är smittade med coronavirus. Köruppdrag till och från sjukvårdsinrättningar med smittade patienter ska undvikas. Detta med hänsyn till förarnas hälsa, säkerhet och taxis viktiga samhällsfunktion.

Vid misstanke att en smittad person åkt i ett taxifordon kan konsekvenserna bli stora för taxiföretag och dess förare, som kan hamna i karantän. Fordonet kan också sättas i karantän tills den desinficerats.

Personer med uppvisade symptom ska i första hand kontakta sjukvården.

Vidare information
Folkhälsomyndigheten.se
Arbetsmiljöverket om Coronaviruset: Information om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid riskbedömning, om dina anställda kan tänkas utsättas för covid-19.
Försäkringskassan om Coronaviruset: Reglerna för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.
Försäkringskassan om smittbärarpenning och reseersättning för anställda

Rådgivning
För rådgivningen om Coronaviruset covid-19 ska du i första hand ringa nationella informationsnumret 113 13.
Ring Vårdguiden 1177 om du har feber, hosta, andningsbesvär.