Svenska Taxiförbundet i möte med Tomas Eneroth idag – nu krävs kraftfulla riktade åtgärder

I ett möte med infrastrukturminister Tomas Eneroth tidigare idag presenterade Svenska Taxiförbundet förslag på hur taxinäringen ska överleva den akuta krisen till följd av Covid-19 (coronaviruset). Om inte snabba kompletterande åtgärder snarast sätts in riskerar många av landets taxiföretag konkurs.

Många taxiföretag inom taxinäringen är hårt drabbade till följd av Covid-19 (coronaviruset). Flyg, tåg och besöksnäring har helt stannat upp, färdtjänsten har minskat kraftigt och nu riskerar även skolskjutsarna att dras in då skolorna stänger för distansstudier. Det drabbar taxiföretagen hårt, eftersom de livnär sig på resenärer från dessa branscher. Om företag inom taxinäringen nu tvingas i konkurs kommer samhället få mycket svårt att upprätthålla samhällsviktig infrastruktur som färdtjänst, skolskjuts och sjukresor.

– Det är bra att regeringen bjuder in till samtal och vi ser fram emot fler kraftfulla åtgärder inom kort. Taxibranschen består av småföretag med mycket små marginaler och står idag i princip helt stilla utan intäkter medan kostnaderna finns kvar att betala, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Kompletterande åtgärder presenterades

Följande framfördes till statsrådet:

 • Det stöd som regeringen beviljat via banker måste snabbt komma på plats och utvidgas enligt modellen i Storbritannien, där kontantbidrag ges till småföretag.
 • Regeringen behöver skriva om förslaget om korttidspermittering så att även de små taxiföretagen omfattas av krisstödet. Korttidspermittering bör omfattas av hundra procent stöd.

Svenska Taxiförbundet kommer även att söka kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner för nya rekommendationer för färdtjänst och skolskjuts:

 • Idag samåker många färdtjänstresenärer. I detta läge behöver vi snabbt införa enskilda transporter, kopplat till resenärers och förares säkerhet och arbetsmiljö.

Tidigare presenterade branschspecifika åtgärder för att mota krisen inom taxinäringen i Sverige

 • Slopa trängselskatter och broavgifter för taxiregistrerade fordon.
 • Inför tillfälliga skattesubventioner för taxiresor
 • Slopa tillfälligt momsen på resor för framtida resebokningar och inför ett tillfälligt stopp för skattehöjningar som slår mot taxibranschen
 • Slopa tillfälligt momsen vid bud med taxi
 • Ge företag möjlighet till uppskov med inbetalningen av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt avseende de anställda
 • Slopa omgående 14-dagarsregeln vid sjukskrivning och inför att Försäkringskassan betalar sjukersättning från första dagen
 • Regeringen måste se till att reformen om korttidsarbete börjar gälla omgående.
 • Slopa Jernhusens och Swedavias terminalavgifter för lämning och hämtning av taxiresenärer vid flygplatser och tågstationer

FAKTA

I Sverige finns drygt 7 600 taxiföretag och 18 700 registrerade taxifordon i yrkesmässig trafik. Cirka 50 procent av taxis verksamhet är särskild kollektivtrafik såsom Färdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Övrig verksamhet finns inom besöksnäringen, tjänste- och privatresor.