Vi står upp för taxibranschens intressen i krisen

Covid-19-pandemin fortsätter och taxibranschen är, tillsammans med flyget, den bransch som drabbats hårdast. Svenska Taxiförbundet fortsätter samtalen med riksdagens alla åtta politiska partier och myndighetssverige för att tydliggöra hur hårt taxibranschen påverkats av krisen och visa på att det ansvar som branschen tar för att förebygga en fortsatt smittspridning.

Taxibranschen tar ett viktigt och stort ansvar för att förebygga smittspridningen i samhället, covid-19-pandemin är inte över. För drygt två veckor sedan lanserade Svenska Taxiförbundet tillsammans med medlemsföretagen kampanjen ”taxi med omtanke” som syftar till att påminna om hur man reser med omtanke, när man måste resa.

Taxibranschen har alltid fokuserat på resenärernas trygghet, och det är extra viktigt just nu. Myndigheternas rekommendation är fortfarande att hålla avstånd, och taxi är ett bra sätt att undvika trängsel när du behöver resa.

Samtidigt pekar Svenska Taxiförbundet på vikten av att samhället, så snart det är möjligt, öppnar upp. Utan riktade åtgärder för taxibranschen riskeras en hel näring annars att slås ut och att företag som kan utföra samhällsviktiga funktioner såsom färdtjänst, sjuktransporter och skolskjuts kommer att saknas på många orter. Det är redan ett faktum idag.

Dela gärna filmerna vidare i ert nätverk eller lägg upp den på er hemsida!

» Ta del av kampanjen Taxi med omtanke och läs mer på kampanjsidan hur du reser med omtanke, när du behöver resa.
» Du kan också titta på filmen ”Taxi med omtanke” på Youtube.