Svenska Taxiförbundet välkomnar att reseförbudet slopas i sommar

Från och med den 13 juni får man resa fritt inom Sverige. Svenska Taxiförbundet välkomnar Folkhälsomyndighetens nya reseråd.

Folkhälsomyndighetens nya reseråd innebär att taxiföretagen får något bättre möjligheter att klara sig över sommaren och att resenärer fortsättningsvis kan fortsätta resa tryggt, flexibelt och effektivt med taxi under semestern utan risk för trängsel.

– För många av Sveriges taxiföretag är situationen desperat, och vi har ännu inte sett de fulla effekterna. Inför sommaren när skolor stänger och de samhällsbetalda körningarna blir färre ersätts de normalt med turism. Därför välkomnar vi de nya rekommendationerna som möjligen kan bidra till åtminstone några intjänade kronor, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

– Taxibranschen var en av de branscher som först märkte av coronakrisen och som drabbades hårdast av regeringens och myndigheternas rekommendationer. Taxiföretag som livnär sig på affärs- och privatresande och den kommersiella trafiken har idag intäktsnivåer långt under det normala för årstiden, säger Claudio Skubla.