Rekommendationer avseende covid-19

Säkerheten ska alltid vara högsta prioritet hos taxiföretag. Företagen har normalt ett nära samarbete med ansvariga myndigheter kring alla säkerhetsrelaterade frågor, så även coronaviruset (covid-19).

Företag uppmanas att följa myndigheternas riktlinjer och utvecklingen med anledning av coronaviruset. Svenska Taxiförbundet värderar dagligen aktuellt läge och tar vid behov nya beslut. Det här gäller just nu.

Vi har nedan samlat en lista med åtgärder du själv kan vidta för att skydda dig, ditt företag, medarbetare och resenärer som arbetar och reser med taxi, och vad vi alla kan tänka på för att minska spridningen av Corona (Covid-19).

Tänk på att vidta följande åtgärder

  • Fordonen ska hållas rena, och torkas av regelbundet med handsprit eller liknande. Ägna särskild uppmärksamhet åt de platser som folk berör, till exempel dörrhandtag invändigt och utvändigt, kortterminal och andra hårda ytor.
  • Se till att förare är informerade av vikten av att tvätta händerna med tvål och varmt vatten, minst 30 sekunder.
  • Handsprit kan vara ett alternativ om händerna inte kan tvättas. Om möjligt ska förare förses med handsprit med en styrka på ca 75 % alkohol.
  • Om du ska nysa, nys i armbågen. På så sätt bidrar du till att skydda dig själv, och resenären.
  • Anställda med symptom ska följa myndigheters rekommendationer och stanna hemma. De ska stanna hemma så länge de känner sig sjuka. Den som varit sjuk ska vänta minst två dygn efter att ha blivit frisk innan hen går till jobbet igen.
  • Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Det är därför särskilt viktigt att den som kör färdtjänst inte arbetar med några symptom.
  • Följ noggrant myndigheters rekommendationer. Ha beredskap för att styra om verksamheten snabbt ifall nya rekommendationer skulle komma.
  • Aktuell information från Folkhälsomyndigheten hittar du här.