Taxiföretag kan ha rätt till större omställningsstöd

Taxiföretag som har fått uppskov med den fasta serviceavgiften till sin beställningscentral kan ha rätt till större omställningsstöd. Det efter en diskussion mellan Svenska Taxiförbundet och Skatteverket. Den fasta serviceavgiften för mars och april är en kostnad för de månaderna och ska räknas in i underlaget för omställningsstöd, även i det fall företaget fått uppskov och ska betala senare.

Skatteverket kommer inte att på eget initiativ ändra besluten. Åkerierna uppmanas att kontakta Skatteverket och skicka en skrivelse med begäran om att beslutet om omställningsstöd ska ändras.

Hur förändringen påverkar enskilda företag beror på hur många bilar företaget har och hur stor del av den fasta serviceavgiften företaget har fått anstånd med.

Läs mer om hur du kan begära att omställningsstödet ändras med anledning av den nya bedömningen