Höjd vägtrafikregisteravgift 2021

Transportstyrelsen har beslutat att endast höja en avgift nästa år mot bakgrund av den pågående coronaepidemin som kraftigt påverkat taxibranschen.

Transportstyrelsen genomför varje år en revidering av årsavgifterna. Mot bakgrund av coronaepidemin justeras endast en avgift.

– För att underlätta för alla som verkar i en mycket utsatt bransch väljer vi att frysa våra avgiftsnivåer och låta dem ligga kvar på 2020 års nivå, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen bedömer ändå att en avgiftsförändring behöver göras. Vägtrafikregisteravgiften som tas ut för fordon som är registrerade i vägtrafikregistret föreslås höjas från 65 kronor till 75 kronor. Enligt Transportstyrelsen behöver höjningen göras för att säkerställa en långsiktig balans mellan intäkter och kostnader. Höjningen bedöms inte få någon större påverkan på företagens ekonomi.

– Det är välkommet att Transportstyrelsen inte avser att höja ytterligare avgifter. Men mot bakgrund av hur hårt taxibranschen har drabbats av coronaepidemin hade vi helst sett att inga kostnadsökningar genomfördes överhuvudtaget, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Transportstyrelsens förslag om avgiftsjusteringar inom dessa områden kommer att remitteras i vanlig ordning men processen inleds efter sommaren i stället för som brukligt i juni.

Läs informationen i sin helhet här.