Skillnad omsättningsstöd/omställningsstöd

Regeringens krisstöd innehåller flera olika stöd till företagen. Två av stöden låter förvillande lika varandra: omställningsstöd och omsättningsstöd. Vi reder ut skillnaden.

Omställningsstöd och omsättningsstöd är förvillande lika till namnet vilket kan skapa en del förvirring. Båda stöden är till för företag som fått se sin omsättning minska till följd av covid-19-pandemin, men alla företagsformer kan inte söka båda stöden och de beräknas lite olika.

Omställningsstöd till företag

 • Stödet kan sökas av alla företag oavsett vilken bolagsform företaget bedrivs som
 • Företaget ska haft en omsättning på minst 250 000 kr för verksamhetsåret 2019 är berättigade att ansöka
 • Omställningsstödet beräknas genom att multiplicera omsättningsminskningen (för en period under 2020 jämfört med samma period under 2019) med 0,7, vilket motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för den avsedda perioden. Räkna ut på Skatteverkets hemsida om du har rätt till omställningsstöd
 • Omställningsstödet ansöks via Skatteverkets hemsida
 • Stödet betalas ut till ditt företags skattekonto

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

 • Stödet kan bara sökas av företag som bedriver sin verksamhet som enskild firma (enskild näringsverksamhet)
 • Företag som haft en omsättning på minst 200 000 kr för verksamhetsåret 2019 är berättigade att ansöka
 • Omsättningsstödet beräknas som en andel av omsättningsminskningen mellan perioderna 2020 jämfört med 2019
 • Omsättningsstöd söks hos och betalas ut av Boverket. (Länsstyrelsen fattar beslut och eventuella frågar besvaras av dem)
 • Ta reda på om ditt företag har rätt till omsättningsstöd genom Länsstyrelsens testsida
 • Omsättningsstödet ansöker du via Boverkets hemsida

» Läs mer om omställningsstöd till företag på Skatteverkets hemsida
» Läs mer om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare på Länsstyrelsens hemsida