Claudio Skubla om säkra resor i sommar

I veckan genomfördes en webbutbildning hur vi reser säkert i sommar, riktad specifikt till medarbetare som jobbar inom taxibranschen. En av deltagarna som lyssnade till utbildningen var Claudio Skubla, förbundsdirektör på Svenska Taxiförbundet.

Du har fått lyssna till webbutbildningen om hur vi reser säkert i sommar. Vad tar du med dig?

– Sedan 13 juni är det fritt fram att resa inom Sverige om man är symptomfri. Genom att fortsätta att tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder undviker vi att sprida smittan vidare. Vill du ha resan och kollektivtrafiken för dig själv i sommar och slippa trängas med andra ska du åka taxi. Taxibolagen är förberedda att många vill resa med dem.

Varför genomför Taxiförbundet en sådan utbildning?

– Säkerheten är en prioriterad fråga för taxiföretagen och förarna är utbildade. Inom taxibranschen gör vi allt vi kan för att under dessa omständigheter ge alla som reser med taxi en trygg och säker resa. Vi jobbar hårt för att det även fortsättningsvis ska vara tryggt för våra resenärer att välja taxi och är övertygade om att taxi kommer att vara framtidens sätt att resa.

Hur ser du på att det är ett så stort intresse för semester på hemmaplan?

– Att Folkhälsomyndigheten har hävt reserestriktionerna för resor inom Sverige innebär förhoppningsvis en ökad efterfrågan på persontransporter. Vi genomför webbutbildningen för att möta efterfrågan på semester på hemmaplan. Coronaepedemin får svenskar att tänka om kring semestern i år.

FAKTA

Utbildningen sker digitalt där teoretisk undervisning om virus, bakterier, smittspridning och smittvägar varvas med undervisning om bemötande och kommunikation, hygienrutiner samt rengöringsrutiner och hur detta praktiskt kan tillämpas i det dagliga arbetet inom taxibranschen. Kunskaper som dessa kommer väl till pass inte minst för de taxiföretag som kör färdtjänst, sjuktransport och skolskjuts men även viktigt inför den stundande turistsäsongen.

Webbinariet riktar sig till medarbetare i taxibranschen och sker i regi av och i samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Svenska Taxiförbundet.

Titta på webbinariet om säkra resor i sommar.