Förlängt omställningsstöd från 19 oktober

Ett förlängt omställningsstöd för maj respektive juni och juli har nu godkänts av EU-kommissionen och regeringen. Stödet träder ikraft den 19 oktober och precis som tidigare kommer stödet kunna beviljas företag som har haft ett visst omsättningstapp mellan två referensperioder.

I ett första steg kommer regeringen efter beslut av EU-kommunionen att ge stöd för juni och juli med som mest åtta miljoner kronor per företag. Stödet träder ikraft den 19 oktober 2020.

Som ett nästa steg i processen arbetar regeringen med en ansökan till EU-kommissionen vad avser de allra största företagen. Företag som beräknar att de senare kommer att ansöka om ett högre belopp än 8 miljoner kronor för juni och juli kan dock redan nu ansöka om stödet upp till 8 miljoner kronor.

Kort om omställningsstödet

  • Stöd för maj kommer kunna ges till företag som har haft minst 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019. Stödet för maj ges med maximalt 75 miljoner kronor per företag.
  • Stöd för juni och juli kommer kunna ges till företag som har tappat minst 50 procent i omsättning i juni och juli 2020 jämfört med samma månader 2019. Juni och juli beräknas som en stödperiod.
  • Ansökan om omställningsstöd för månaderna maj, juni och juli är öppen mellan den 19 oktober och den 30 november och görs via Skatteverket.

» Läs mer hur du ansöker om förlängda omställningsstöd