Frågor och svar om korttidsarbete 2021

Stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till juni 2021. Förlängningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd. Samtidigt görs ändringar i den befintliga lagen om stöd vid korttidsarbete.

Nedan ger Svenska Taxiförbundet svar på de vanligaste frågorna kring korttidsarbete. Notera att svaren inte är avsedda att vara uttömmande.

Karenstiden borttagen

Enligt förslaget kommer karensen på 24 månader efter stödperioden slopas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det betyder att alla som haft stöd under 2020 kommer att kunna ansöka om nytt stöd. Detta gäller även företag som sökt stödet men sedan inte använt det.

Olika lång period för stöd beroende på ansökningstillfälle

Du kan få stöd totalt 7 månader med det nya stödet, från 1 december 2020 till 30 juni 2021. Ansöker du för senare startdatum blir antalet stödmånader färre.

Så mycket kan ditt företag få i stöd

Enligt förslaget kommer permitteringsnivåerna fortsatt att vara 20, 40 eller 60 procent. Under januari, februari och mars kan du också söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden.

Från december 2020 till och med mars 2021 står staten fortsatt för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Från april till och med juni 2021 står staten för 50 procent av kostnaden. Lönetaket om 44 000 kronor i månaden kvarstår.

Vilken är jämförelsemånaden?

Jämförelsemånaden föreslås i lagförslaget vara samma som den som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 eller, om arbetsgivaren inte har fått stöd tidigare, september 2020. Har du fler ansökningar sedan tidigare är din jämförelsemånad utifrån det ärende som har tidigast stödmånad.

Striktare kontroller vid ansökan om korttidsstöd

Vid ansökan om nytt stöd ska du som företagare enligt förordningen lämna underlag som styrker att du har allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför din egen kontroll, så som till exempel pandemin.

Du ska vid ansökan lämna kopior på avtal eller kollektivavtal för de medarbetare som ingår i korttidsarbetet.

Hur sker utbetalningarna?

Enligt förordningen ska utbetalningen av stöd i godkända ansökningar ske månadsvis i det nya stödet.

Vilka företag omfattas av stödet?

Alla som omfattades av stödet under 2020 kommer att omfattas av det nya stödet.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma kan inte få stödet eftersom de inte är anställda. Däremot kan stödet beviljas för andra företagsformer där ägaren är den enda anställda, förutsatt att de andra kraven för stödet är uppfyllda.

Vilka anställda omfattas av stödet?

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och uppsagd personal föreslås även fortsatt att omfattas av stödet.

Läs mer
» Regeringens hemsida om korttidspermittering
» Handläggande myndigheten Tillväxtverket om korttidspermittering
» Korttidspermittering åter möjlig på 80 procent