Korttidspermittering åter möjlig på 80 procent

Regeringen har meddelat att korttidspermittering utökas. Under perioden januari till mars ska arbetstiden för anställda i företag med tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter kunna minskas med upp till 80 procent.

Den förstärkta korttidspermitteringen ska gälla generellt för företag som uppfyller kriterierna om bland annat tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och därtill har behov av att minska arbetstiden med 80 procent. Det krävs inte att företaget träffats av eventuella begränsningar.

Vid en korttidspermittering på 80 procent behåller den anställda 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens kostnader delvis minskas minskar med 72 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen.

När kan jag som företagare söka det nya stödet?

Den nya lagen och ändringar i den befintliga lagstiftningen träder i kraft 15 februari 2021. Tillväxtverket bedömer att ansökan av det nya stödet kan öppna 5-8 veckor efter att den nya lagen beslutats. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020.

För att kunna ta del av det nya stödet behöver du göra en ny ansökan. Du kan inte göra en ny ansökan innan det nya stödet öppnar.

Väsentliga förändringar i det nya lagförslaget och i förordningen

De kommande ändringarna i lagen och de redan beslutade ändringarna i förordningen innebär flera skillnader i det nya stödet jämfört med det nuvarande stödet. Du kan läsa om samtliga förslag till ändringar i pm på regeringen.se.

Förslaget i korthet

  • Tidsgränsen och karenstiden som vanligtvis reglerar hur länge ett företag kan beviljas korttidspermittering tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021.
  • Stödet kommer vara förstärkt även till halvårsskiftet 2021. I december-mars kommer subventioneringsgraden fortsatt vara 75 procent, vilket är samma subventioneringsgrad som under 2020. I april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. I det ordinarie stödet för korttidsarbete bär staten, arbetsgivare och arbetstagare en tredjedel var av kostnaden för arbetstidsminskningen.
  • Det införs ett krav på att lämna ett yttrande från en revisor i samband med ansökan för arbetsgivare som får stöd baserat på en lönesumma som överstiger 400 000 kronor i månaden. Detta för att förhindra missbruk av stödet. Företag kommer kunna få ersättning på upp till 10 000 kronor för att täcka kostnader för intyget.
  • Det införs tydligare regler vad gäller företagens vinstutdelningar. Företag som beslutar om eller verkställer vinstutdelning två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden kommer inte ha rätt att ta del av stödet. Däremot kan koncernbidrag lämnas under stödperioden.

Läs mer
» Regeringens hemsida om korttidspermittering
» Handläggande myndigheten Tillväxtverket om korttidspermittering
» Frågor och svar om korttidsarbete 2021