Vad gäller för taxiföretagen – munskydd i taxi?

Från den 7 januari 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten resenärer och personal i rusningstrafik att bära munskydd. Rekommendationen avser den allmänna kollektivtrafiken (oavsett fordonsslag), alltså trafik med ej bokningsbara platser och därför inte företag som bedriver taxitrafik.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska munskydd användas vid resor med kollektivtrafik som saknar möjlighet till platsbokning. Rekommendationen riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre under vardagar klockan 7-9 och 16-18.

Folkhälsomyndighetens rekommendationen att använda munskydd i kollektivtrafiken vilket börja gälla den 7 januari 2021 avser endast den allmänna kollektivtrafiken (oavsett fordonsslag), alltså trafik med ej bokningsbara platser. Vår tolkning är att taxi sannolikt inte omfattas, då man bokar plats vid taxiresa. Annat kan dock komma att gälla lokalt eller för den offentligt upphandlade trafiken.

Därutöver är det givetvis fortsatt välkommet att resenärer använder munskydd om så önskas. Det är varje resenärs eget ansvar att ha med sig och använda munskydd vid resor. Om resenärer använder munskydd ska det efter resan tas med och slängas så att förarna eller andra inte kan komma i kontakt med det.

För ytterligare information:
» Rekommendation avseende munskydd till företag som bedriver kollektivtrafik
» Svenska Taxiförbundets rekommendationer avseende covid-19 (Corona)
» Ta del av taxibranschens utbildning i säkra resor. Ett samarbete mellan Sophiahemmet Högskola och Svenska Taxiförbundet.
» Ta del av Svenska Taxiförbundets kampanj om hur du reser med omtanke när du behöver resa