Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd

Folkhälsomyndigheten har utfärdat lokala allmänna råd för Stockholm, Östergötland, Uppsala, Västra Götaland och Region Skåne med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19. De lokala allmänna råden gäller förutom bosatta personer också verksamheter och arbetsgivare, exempelvis företag inom taxibranschen. I texten nedan beskrivs åtgärder som taxiföretag bör vidta mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd.

Folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd innebär bland annat att verksamheter och arbetsgivare ska vidta åtgärder för att säkerställa att de lokala allmänna rekommendationerna kan efterlevas. När en körning genomförs ska den ske tryggt och med omsorg om varandra. Folkhälsomyndigheten uppmanar verksamheter och arbetsgivare att försöka vara mer flexibla, erbjuda fler lösningar och arbeta med öppettider och tillgänglighet.

Folkhälsomyndighetens nya lokala allmänna råd leder givetvis till ytterligare konsekvenser för taxiföretag i aktuella geografiska områden. Om ditt taxiföretag berörs av de allmänna råden rekommenderar vi dig därför att:

1. Vidta åtgärder som möjliggör att resa med omtanke
Myndigheternas rekommendation är fortfarande att hålla avstånd, och taxi är ett bra sätt att undvika trängsel när man behöver resa. Det är därför viktigt att du vidtar åtgärder för att resenärer och förare också fortsättningsvis kan resa med omtanke. Fortsätt att följa Svenska Taxiförbundets rekommendationer avseende covid-19 som du hittar här.

2. Påminn kunden hur man åker taxi med omtanke
Uppdatera ert taxiföretags information avseende covid-19 och prata med resenärerna om hur man åker taxi med omtanke och var allmänt behjälplig. Taxi är ett bra sätt att undvika trängsel när man behöver resa. Det finns några saker att tänka på när du ska ta en taxi. Hänvisa kunderna till hemsidan taximedomtanke.se för att läsa mer.

3. Bedöm lämpligt antal resenärer i fordonet
Enligt folkhälsomyndighetens lokala allmänna råd bör antalet resenärer som vistas i fordonet samtidigt begränsas. Etablera också en kontakt med den kommun eller region som företaget är verksamt, i synnerhet om ni kör samhällstransporter. Inled en dialog med politiker och tjänstemän om hur många resenärer som bör vistas i fordonet utifrån förutsättningarna, vilka kan vara olika beroende på om det exempelvis är skolskjuts eller färdtjänst.

4. Erbjud flexibilitet och var lösningsfokuserad
Covid-19-pandemin är långt ifrån över och myndigheternas rekommendationer är fortfarande att hålla avstånd. Många resor kommer också fortsättningsvis att behöva genomföras, exempelvis läkarbesök. Erbjud resenärer olika alternativ för att undvika trängsel. Etablera också kontakt med mark- och fastighetsägare, exempelvis kommunen, Jernhusen och Swedavia, för att om möjligt skapa förutsättningar så att det blir enklare för resenärer att undvika trängsel när de behöver resa.

5. Unik utbildning om covid-19 för taxiföretag
Svenska Taxiförbundet har i samarbete med  Sophiahemmet Högskola tagit fram en unik utbildning om säkra resor kopplat till covid-19. Utbildningen är gratis och sker digitalt där teoretisk undervisning om virus, bakterier, smittspridning och smittvägar varvas med information om bland annat bemötande, hygienrutiner samt rengöringsrutiner och hur detta praktiskt kan tillämpas i det dagliga arbetet inom taxibranschen. Kunskaper som dessa kommer väl till pass inte minst för de taxiföretag som kör färdtjänst, sjuktransport och skolskjuts. Läs mer om utbildningen här.

» Läs mer om Folkhälsomyndighetens hemsida där de skärpta lokala allmänna råden gäller

Se även
» För mer information se även regional information på Krisinformation.se
» Information till verksamheter om covid-19 från svenska myndigheter
» Beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län
» De skärpta allmänna råden för Uppsala län förlängs
» Beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län