Taxibranschen begär förlängning av stödåtgärder

Taxibranschen begär förlängning av stödåtgärder

Förra veckans nedstängning av samhället ökar osäkerheten för taxibranschens många små, oftast familjeägda företag. Därför finns det ett behov av förlängningar av stöden till taxiföretagen, skriver Svenska Taxiförbundet i en ny hemställan till regeringen. Under de...
Hemställan om förlängning av krisåtgärder

Hemställan om förlängning av krisåtgärder

Under senare tid har det ekonomiska allmänna läget förbättrats i Sverige, dock inte för taxinäringen vars ekonomiska situation är fortsatt mycket ansträngd. Svenska Taxiförbundet bedömer det som akut att taxiföretagen snarast får besked om förlängda och förstärkta...